| خانه|محصولات|درباره ما|تماس با ما|دریافت کد|به روز نمایی|مترجم آنلاین      
محصولات گروه نیلوفر آبی
مترجم متن عمومی و تخصصی

مترجم تک تخصصی متون برای 25 زمینه تخصصی فراهم شده است. این برنامه تک تخصصی (یک رشته )قابلیت نصب بر روی 3 سیستم را دارد.
قیمت : 460000 ریال

مترجم متن عمومی

مترجم متن عمومی که به همراه تخصص کامپیوتر می باشد. این برنامه قابلیت نصب بر روی 3 سیستم را دارد.
قیمت : 150000 ریال

فرهنگ لغت انگلیسی هوشمند

این برنامه محدودیتی در تعداد دفعات نصب ندارد.
قیمت : 149000 ریال

فرهنگ لغت فرانسه هوشمند

این برنامه محدودیتی در تعداد دفعات نصب ندارد.
قیمت : 189000 ریال

فرهنگ لغت آلمانی هوشمند

این برنامه محدودیتی در تعداد دفعات نصب ندارد.
قیمت : 189000 ریال

فرهنگ لغت روسی هوشمند

این برنامه محدودیتی در تعداد دفعات نصب ندارد.
قیمت : 189000 ریال

فرهنگ لغت عمومی و تخصصی کامپیوتر

این برنامه قابلیت نصب بر روی 5 سیستم را دارد.
قیمت : 80000ریال

فرهنگ لغت عمومی و تخصصی الکترونیک

این برنامه قابلیت نصب بر روی 5 سیستم را دارد.
قیمت : 80000 ریال

فرهنگ لغت عمومی و تخصصی عمران

این برنامه قابلیت نصب بر روی 5 سیستم را دارد.
قیمت : 80000 ریال

فرهنگ لغت عمومی و تخصصی معماری

این برنامه قابلیت نصب بر روی 5 سیستم را دارد
قیمت : 80000 ریال

فرهنگ لغت عمومی و تخصصی مکانیک

این برنامه قابلیت نصب بر روی 5 سیستم را دارد.
قیمت : 80000 ریال

فرهنگ لغت عمومی و تخصصی صنایع

این برنامه قابلیت نصب بر روی 5 سیستم را دارد.
قیمت : 80000 ریال

فرهنگ لغت عمومی و تخصصی شیمی

این برنامه قابلیت نصب بر روی 5 سیستم را دارد.
قیمت : 80000 ریال

فرهنگ لغت عمومی و تخصصی بازرگانی و تجارت

این برنامه قابلیت نصب بر روی 5 سیستم را دارد.
قیمت : 80000 ریال

فرهنگ لغت عمومی و تخصصی اقتصاد و بانکداری

این برنامه قابلیت نصب بر روی 5 سیستم را دارد.
قیمت : 80000 ریال

فرهنگ لغت عمومی و تخصصی مدیریت

این برنامه قابلیت نصب بر روی 5 سیستم را دارد.
قیمت : 80000 ریال

فرهنگ لغت عمومی و تخصصی فقه و حقوق

این برنامه قابلیت نصب بر روی 5 سیستم را دارد.
قیمت : 80000 ریال

فرهنگ لغت عمومی و تخصصی دامپزشکی

این برنامه قابلیت نصب بر روی 5 سیستم را دارد.
قیمت : 80000 ریال

فرهنگ لغت عمومی و تخصصی پزشکی

این برنامه قابلیت نصب بر روی 5 سیستم را دارد.
قیمت : 80000 ریال

فرهنگ لغت عمومی و تخصصی دندانپزشکی

این برنامه قابلیت نصب بر روی 5 سیستم را دارد.
قیمت : 80000 ریال

فرهنگ لغت عمومی و تخصصی روانشناسی

این برنامه قابلیت نصب بر روی 5 سیستم را دارد.
قیمت : 80000 ریال

فرهنگ لغت عمومی و تخصصی علوم سیاسی

این برنامه قابلیت نصب بر روی 5 سیستم را دارد.
قیمت : 80000 ریال

فرهنگ لغت عمومی و تخصصی فلسفه

این برنامه قابلیت نصب بر روی 5 سیستم را دارد.
قیمت : 80000 ریال

فرهنگ لغت عمومی و تخصصی حسابداری

این برنامه قابلیت نصب بر روی 5 سیستم را دارد.
قیمت : 80000 ریال

فرهنگ لغت عمومی و تخصصی متالورژی

این برنامه قابلیت نصب بر روی 5 سیستم را دارد.
قیمت : 80000 ریال

فرهنگ لغت عمومی و تخصصی کشاورزی

این برنامه قابلیت نصب بر روی 5 سیستم را دارد.
قیمت : 80000 ریال

فرهنگ لغت عمومی و تخصصی علوم پایه

این برنامه قابلیت نصب بر روی 5 سیستم را دارد.
قیمت : 80000 ریال

فرهنگ لغت عمومی و تخصصی زیست شناسی

این برنامه قابلیت نصب بر روی 5 سیستم را دارد.
قیمت : 80000 ریال

فرهنگ لغت عمومی و تخصصی زمین شناسی

این برنامه قابلیت نصب بر روی 5 سیستم را دارد.
قیمت : 80000 ریال

فرهنگ لغت عمومی و تخصصی تربیت بدنی و ورزش

این برنامه قابلیت نصب بر روی 5 سیستم را دارد.
قیمت : 80000 ریال

به روزنمایی
دریافت کد
خانه
پشتیبانی آنلاین

Copyright Nilofar Abi 2012